Hizmetlerimiz

Üniversitemiz Kariyer Merkezi öğrencilerin ve mezunların bilgi, beceri, yetenek ve isteklerine uygun, kendilerini mutlu edecek kariyer seçimleri yapmalarını sağlamak üzere farklı kariyer seçenekleri hakkında bilgi edinmelerini, öğrencilikten iş hayatına geçişte hazırlık yapmalarını, Üniversitemizin geniş mezun ağı ve iş dünyası ile olan bağlantılarından da yararlanarak iş dünyasını daha yakından tanımalarını sağlayarak onlara yardım etmeyi amaçlıyor.

Nasıl bir kariyer istediğine karar vermek ve buna hazırlık yapmak; zorlu, deneme ve yanılmaların olduğu, karasızlıkların yaşandığı, zaman içerisinde değişkenlik gösterebilen bir süreç olduğundan öğrencilerimizi akademik hayatlarının ilk döneminden itibaren Kariyer Merkezi’yle iletişime geçmeleri için teşvik ediyoruz.